آموزش حسابداری نیاز

بخشی از آموزش حسابداری با نرم افزار هلو

 

این ویدئو بخشی از ۶ ساعت فیلم آموزش نرم افزار هلو می‌باشد که توسط سایت شاپ هلو طراحی شده است.