آموزش حسابداری نیاز

بخشی از آموزش حسابداری پیمانکاری

.

این ویدئو بخشی از ۱۰ ساعت آموزش حسابداری پیمانکاری می‌باشد که توسط آقای دکتر ساسان مهرانی تدریس شده است.

 

 

 

 

.