آموزش حسابداری نیاز

بخشی از آموزش حسابداری مقدماتی

.
این ویدئو بخشی از  آموزش حسابداری مقدماتی و پایه می‌باشد که توسط آقای حسین علیزاده تدریس شده است.