آموزش حسابداری نیاز

بخشی از آموزش تهیه ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

.

این ویدئو بخشی از ۱۱ ساعت فیلم آموزش صورتهای مالی می‌باشد که توسط آقای دکتر ساسان مهرانی تدریس شده است.

 

 

 

 

.