آموزش حسابداری نیاز

بخشی از آموزش حسابداری با اکسل

.

این ویدئو بخشی از ۴ ساعت فیلم آموزش حسابداری با اکسل می‌باشد که توسط آقای رضا مرآتی تدریس شده است.