آموزش حسابداری نیاز

درآمد‌زایی از بسته‌های آموزشی

Make money

به‌سادگی می‌توانید از دوستی‌هایتان کسب درآمد کنید!

 

راه حلی به نظر ما رسید که با ایجاد صفحه اختصاصی برای کاربران سایت

 

آنها را هم در درآمد فروش بسته های آموزشی سهیم کنیم. اما چطور؟