آموزش حسابداری نیاز

مهم ترین ویژگی حسابداران حرفه ای

آموزش حسابدار حرفه ای

مهم ترین ویژگی یک حسابدار حرفه ای این است که حسابداران حرفه ای به اصول حسابداری پایبند بوده و ماهیت و جایگاه حساب ها را به خوبی ادراک می نمایند. شناخت ماهیت و جایگاه حساب در شغل حسابداری ، یکی از مهم ترین مهارت های حسابداران به شمار می آید . در صورتی که حسابداران علاوه بر کسب شناخت ماهیت و جایگاه حساب، به اصول و قوانین حسابداری نیز مسلط بوده و بر اساس اصول و قوانین به فعالیت حسابداری بپردازند ، جایگاه خود را به جایگاه حسابداران حرفه ای ارتقاء داده اند .

ویژگی های مهم حسابداران حرفه ای ، به دو دسته کلی ویژگی های اخلاقی و ویژگی های عملیاتی تقسیم بندی می شود . حسابداران حرفه ای ، دارای جایگاه و موقعیت بهتری نسبت به سایر حسابداران هستند. هر یک از ویژگی های اخلاقی و عملیاتی، شامل بخش های مختلفی است که در ادامه به بررسی کلی هر یک از این ویژگی ها می پردازیم .

  • ویژگی های شغلی حسابداران حرفه ای

حسابداران حرفه ای از لحاظ فعالیت شغلی و عملیاتی، دارای خصوصیت هایی هستند که آن ها را با حسابداران دیگر، متمایز می نماید. جایگاه حسابداران حرفه ای در سطحی است که هر یک از بخش های شغلی حسابداران به صورت کامل و دقیق صورت می گیرد. در ادامه به بررسی و شرح ویژگی های شغلی حسابداران حرفه ای می پردازیم.

تخصص و فن حسابداری : یکی از ویژگی های مهم حسابداران حرفه ای، داشتن تخصص و فن حسابداری است . حسابداران حرفه ای در زمینه مسائل مالی، مالیاتی، بیمه و بخش های مختلف حسابداری تخصص دارند. تسلط بر اصول و استانداردهای حسابداری یکی از نیازهای متخصصان حسابداری به شمار می آید. اخذ گواهی نامه مرتبط با رشته حسابداری و تسلط بر بخش های گوناگون رشته حسابداری ، از ویژگی های حسابداران حرفه ای می باشد.

تمرکز بر گرایش خاص : تمرکز بر گرایش خاص، یکی از ویژگی های حسابدار حرفه ای به شمار می آید. حسابداران حرفه ای، در یکی از رشته های حسابداری که شامل حسابداری مالی، مالیاتی، مدیریت، داخلی، بخش مدیریت، بهای تمام شده و موارد دیگر می باشد، تمرکز نموده و در گرایش مورد نظر متخصص حرفه ای گردد.

آگاهی از اطلاعات روز حسابداری : حسابداران حرفه ای، در زمینه کسب اطلاعات جدید در رشته حسابداری فعالیت های مختلفی انجام می دهند. کسب اطلاعات به روز و جدید از موضوعات مالی، بیمه، مالیاتی، قوانین و مسائل دیگر حسابداری، از کارهایی است که حسابداران حرفه ای با زمان بندی مشخص انجام می دهند. از منابعی که حسابداران حرفه ای جهت اخذ آموزش و اطلاعات جدید استفاده می نمایند، می توان به کتاب، مجله، روزنامه، اینترنت و فیلم آموزشی است. بسیاری از کلاس ها و مراکز آموزشی در جهت آموزش تخصصی گرایش های حسابداری، خدمات آموزشی ارائه می دهند که می تواند مورد علاقه بسیاری از حسابداران حرفه ای واقع شود .

.

.

 

تسلط بر نرم افزارهای حسابداری : با توجه به افزایش نفوذ تکنولوژی در دنیای کنونی، تسلط به نرم افزارهای مربوط به حسابداری از مسائل مهم می باشد. امروزه برنامه ها و نرم افزارهای تخصصی کامپیوتری جهت انجام فعالیت های حسابداری طراحی شده اند. استفاده از نرم افزارهای حسابداری، موجب افزایش سرعت در انجام فعالیت ها و گزارش گیری دقیق و سریع شده است. افزایش مهارت های استفاده از نرم افزارهای حسابداری، از ویژگی های مهم حسابداران حرفه ای به شمار می آید. از جمله نرم افزارهای مفید برای رشته حسابداری  نرم افزار هلو و آموزش نرم افزار اکسل می باشد. انجام کلیه محاسبات و اخذ گزارشات در نرم افزار اکسل ، از فعالیت حسابداران حرفه ای به شمار می آید.

آشنایی و تسلط به کلیه قوانین : آگاهی از کلیه قوانین و تسلط بر قوانین ضروری کشور، یکی از ویژگی های مهم حسابداران حرفه ای است. از جمله قوانین کار می توان به قوانین دستمزد، حقوق کارگر، کارفرما و شرایط محیط کار اشاره نمود. از قانون تجارت، وظایف سهامداران، مالیاتهای مستقیم ، تقسیم سود، انحلال شرکت، ثبت شرکت سهامی عام و خاص، تجارت الکترونیک می باشند. همچنین از قوانین تأمین اجتماعی، از کار افتادگی، هزینه های درمان، بازنشستگی، محاسبه حقوق و سهم بیمه پرسنل می باشند. حسابداران حرفه ای با تسلط بر قوانین مذکور، از تجربیات مفید متخصصان یا در دوره های آموزش حسابداری آن را می آموزند .

ثبت گزارشات دریافت و پرداخت : ثبت گزارش های مربوط به حسابداری، از بخش های مهم فعالیت حسابداران حرفه ای به شمار می آید. تجزیه و تحلیل رویدادها، مباحث حسابداری، پرداخت، تسویه حساب، صدور چک، حقوق همکاران و موارد مشابه دیگر، نیاز به ثبت گزارش دارد که لازم است حسابدار حرفه ای به این مهم بپردازد. در صورت ثبت و نگهداری گزارش های مهم شغلی، جایگاه حسابداران به صورت افزایشی در مرتبه بالاتری قرار خواهد گرفت.

ثبت اسناد مالی : ارزش و اهمیت گزارش های جدید نسبت به گزارش های قدیمی و ناقص بیشتر است. از ویژگی های مهم حسابدار حرفه ای، ثبت اسناد مالی به صورت صحیح و دقیق می باشد. ثبت اسناد مالی و اخذ گزارش های مالی از اموری است که نیاز به دقت و توجه فراوانی دارد. حسابداران حرفه ای با دقت زیاد در زمینه ثبت اسناد مالی، فعالیت های حرفه ای می نمایند.

پشتیبان گیری از مدارک و اسناد : اخذ پشتیبان از مدارک و اسناد، از کارهایی است که یک حسابدار حرفه ای آن را انجام می دهد. حفظ و نگهداری اسناد و مدارک حسابداری، نیاز به بایگانی کلیه یادداشت ها دارد که در مواقع لزوم، مورد استفاده قرار گیرند. بسیاری از مدارکی که ظاهراً بی ارزش به نظر می رسند، توسط حسابداران حرفه ای نگهداری و پشتیبانی می شوند.

  • ویژگی های اخلاقی حسابداران حرفه ای

حسابداران حرفه ای، علاوه بر اینکه بر بخش های مختلف رشته حسابداری مسلط هستند، در زمینه اخلاقی و فردی نیز دارای ویژگی های مشخصی می باشند. در ادامه به بررسی و شرح ویژگی های اخلاقی حسابداران حرفه ای می پردازیم.

برنامه ریزی و زمان بندی دقیق : یکی از ویژگی های مهم حسابدار حرفه ای، برنامه ریزی تمام امور مربوط به حرفه حسابداری و زمان بندی دقیق فعالیت های حسابداری می باشد. حسابداران حرفه ای با برنامه ریزی که از قبل در جهت ارتقاء شغلی خود انجام می دهند، با درک شرایط کلی شرکت ها و با هدف سودآوری شرکت ها، راه کارهای حرفه ای و تخصصی ارائه می دهند.

توانمندی نسبت به محاسبات عددی : با توجه به نوع شغل حسابداری که به صورت کلی با اعداد، ارتباط مستقیم دارد، داشتن توانمندی و سعی و تلاش در زمینه محاسبات عددی به طور صحیح، از ویژگی های حسابداران حرفه ای به شمار می آید. حسابداران حرفه ای به طور مداوم، توانمندی های خود را در زمینه محاسبات عددی افزایش می دهند.

منظم بودن در امور حسابداری : یکی از مهم ترین ویژگی های حسابداران حرفه ای، اهمیت دادن به موضوع نظم است. زمان ورود و خروج به محل کار، نحوه انجام فعالیت های شغلی، توجه به زمان بندی شخصی و برنامه ریزی امور فردی از مواردی است که حسابداران حرفه ای، به آن توجه نموده و به صورت عملیاتی، اجرایی می نمایند.

 

آموزش حسابداری بازار کار

 

خصوصیات شخصی و ظاهری : از ویژگی های افرادی که در زمینه حسابداری فعالیت می کنند و دارای جایگاه حرفه ای در شغل خود هستند، داشتن ظاهری مناسب، آراستگی، حفظ سادگی، تمیز بودن کلی و پوشش ظاهری، رعایت بهداشت شخصی و نظافت محل کار می باشد. خوش مشربی و حفظ نظافت ظاهری از ویژگی های حسابداران حرفه ای به شمار می آید.

مدیریت مالی و زمانی حسابدار : از ویژگی های حسابداران حرفه ای، مدیریت پول و زمان است. نحوه مدیریت مالی در زندگی شخصی و شغلی، از ویژگی های مهم یک حسابدار حرفه ای به شمار می آید. همچنین نحوه زمان بندی فعالیت ها و رسیدگی به کلیه امور خانوادگی و شغلی، از امتیازات و ویژگی هایی است که حسابداران حرفه ای از آن بهره می برند.

رعایت آداب معاشرت حسابدار : از ویژگی های حسابدار حرفه ای، رعایت آداب معاشرت است که شامل نوع رفتار با اشخاص دیگر می باشد. از جمله این ویژگی ها، می توان به وقت شناسی، متواضع بودن نسبت به همکاران، رعایت احترام به افراد، گفتگوی صحیح، توجه به جزئیات و واقعیات، مدیریت جلسات و گفتگوها و موارد دیگر اشاره نمود. هرچقدر نحوه رفتار حسابداران با همکاران خود مناسب تر باشد، بر حرفه ای تر شدن ویژگی های حسابداران افزوده خواهد شد.

مهارت نوشتاری و سخنوری : یکی از مهارت های حسابداران حرفه ای، نحوه برقراری ارتباط با مدیران شرکت، سهامداران و کارکنان سازمان ها می باشد. داشتن نوعی مهارت در صحبت، سخنوری و نوشتاری، از ویژگی های مهم حسابدار حرفه ای به شمار می آید. همچنین حسابداران حرفه ای در جهت افزودن ویژگی های مثبت بیشتر به طور مداوم عمل می نمایند.

خلاقیت در شغل حسابداری : در بسیاری از اوقات، لازم است حسابداران از خلاقیت های شخصی جهت رفع مشکلات پیش آمده در حرفه حسابداری استفاده نمایند. بررسی مشکلات و ارائه راه کارهای مفید با استفاده از خلاقیت فردی، از ویژگی های حسابداران حرفه ای به شمار می آید.

دقت و تمرکز بالا : داشتن دقت و تمرکز زیاد برای حسابداران حرفه ای، یکی از مولفه های مهم در موفقیت شغلی حسابداری به شمار می آید. ارتباط حسابداران با محاسبات عددی به طور مکرر، موجب می شود حسابداران در افزایش دقت و تمرکز تلاش نمایند. از خصوصیات حسابداران حرفه ای، کسب مهارت های فکری و تمرکز بیشتر می باشد.

صداقت و درستکاری در حسابداری : یکی از مهم ترین ویژگی های حسابداران حرفه ای، صداقت و درستکاری در حرفه حسابداری است. حسابداران حرفه ای، دارای استانداردهای بالایی در زمینه درستکاری و صداقت می باشند. حسابداران حرفه ای، علاوه بر رعایت صداقت و درستکاری در بخش حرفه ای خود، در زندگی شخصی نیز این دو اصول را رعایت می نماید.

امانت داری در حسابداری : از ویژگی های مهم حسابداران حرفه ای، داشتن خصوصیت امانت داری می باشد. با توجه به اینکه اطلاعات اسناد و مدارک شرکت در اختیار حسابداران قرار می گیرد، حفظ اطلاعات شرکت و مراقبت بر ثبت صحیح داده ها در نرم افزارهای حسابداری، می تواند یکی از مهم ترین ویژگی های حسابداران حرفه ای به شمار آید.

نتیجه گیری : مهم ترین ویژگی حسابداران حرفه ای، با توجه به مباحث مطرح شده، در دو سطح کلی ویژگی های اخلاقی و شغلی تقسیم بندی می شوند. به طور کلی از ویژگی های شغلی حسابداران حرفه ای می توان به تخصص و فن حسابداری، تمرکز بر گرایش خاص، آگاهی از اطلاعات روز حسابداری، تسلط بر نرم افزارهای حسابداری، آشنایی و تسلط به کلیه قوانین، ثبت گزارشات دریافت و پرداخت، ثبت اسناد مالی و پشتیبان گیری از مدارک و اسناد اشاره نمود.

همچنین از ویژگی های اخلاقی حسابداران حرفه ای می توان به توانمندی نسبت به محاسبات عددی، منظم بودن در امور حسابداری، خصوصیات شخصی و ظاهری، مدیریت مالی و زمانی حسابدار، رعایت آداب معاشرت حسابدار، مهارت نوشتاری و سخنوری، خلاقیت در شغل حسابداری، دقت و تمرکز بالا، صداقت و درستکاری در حسابداری و امانت داری در حسابداری اشاره کرد. رعایت موارد ذکر شده توسط حسابداران، موجب افزایش سطح جایگاه شغلی و فردی آن ها در نسبت به سایر حسابداران خواهد شد.


اگر قصد یادگیری حسابداری بصورت حرفه ای را دارید یک پیشنهاد ویژه برای شما داریم  :

 


این مقاله بخشی از صد‌ها نکته کاربردی در زمینه آموزشهای این سایت می‌باشد. جهت تسلط کامل به مباحث مربوط به بازار کار و کسب درآمد سریع از این حرفه، با جمع آوری اطلاعات از مدیران ارشد مالی و اساتید برتر دانشگاه، بسته آموزش صفر تا صد حسابداری در بازار کار را تهیه نموده ایم. این مجموعه بی‌نظیر شامل تمامی تکنیک‌های حسابداری کاربردی در قالب ۵۳ ساعت آموزش حسابداری با کیفیت، جزوات pdf، تستهای ارزیابی اینترنتی و آموزش نرم افزار‌‌های مالی می‌باشد. با استفاده از این مجموعه به سادگی می‌توانید ضمن استفاده از تخفیف باورنکردنی آن، حسابداری را بصورت کاملا کاربردی از آموزش حسابداری مقدماتی تا تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بیاموزید.

 

.

خبرنامه

در حال بررسی اطلاعات...

از عضویت شما در خبرنامه سپاس گزاریم.

مقالات مرتبط

Simmilar Blog
۰۵ آبان ۱۳۹۸
حسابدار موفق کیست

در فضای انجام کار حسابداری آموخته‌های آکادمیک و تئوری لازم است ولی کافی نیست، به همین منظور توصیه می

۰۹ تیر ۱۳۹۸
حسابدار موفق

امروزه در بازارکار مالی ، فضای رقابتی شدیدی حکم فرماست و روش‌های موفقیت شغلی و ویژگی های حسابدار موف

۱۵ مرداد ۱۳۹۷
Methods of earning money from the accounting profession

بسیاری از حسابداران به دنبال راه‌هایی برای کسب درآمد بیشتر هستند؛ زیرا نوع کار حسابداری معمولاً به ص

محصولات پیشنهادی

آموزش حسابداری حرفه ای
آموزش حسابداری مالیاتی و بیمه
آموزش حسابداری حرفه ای