حسابداری نیاز

آقای حسین علیزاده

حسین علیزاده

کارشناس ارشد حسابداری با ۳۰ سال تجربه در زمینه حسابداری و مدیریت مالی بصورت تخصصی، مشاور مالی و مالیاتی چندین شرکت و مدرس دوره‌های حسابداری

 

خبرنامه

در حال بررسی اطلاعات...

از عضویت شما در خبرنامه سپاس گزاریم.

مقالات مرتبط Simmilar Blog
مطلب مرتبط وجود ندارد

x
x