حسابداری نیاز

مرکز آموزش حسابرسی نیاز

آموزش حسابرسی داخلی

آموزش حسابرسی داخلی و مستقل طبق آخرین استانداردهای حسابرسی دنیا و نیز کاربرگ‌های ارائه شده توسط سازمان حسابرسی ایران تدریس شده که بخشی از آن از مراجع آموزشی خارجی و بخش عمده آن زیر نظر حسابرسان داخلی این شرکت تدوین و ارائه شده است.

خبرنامه

در حال بررسی اطلاعات...

از عضویت شما در خبرنامه سپاس گزاریم.

مقالات مرتبط Simmilar Blog
مطلب مرتبط وجود ندارد

x
x